Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXII/408/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022 r.