Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXII/409/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/329/2022Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022- 2033.