Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 140/2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniach pn.: ”Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC 200mm w pasie drogi gminnej ul. Kolejowa dz. ew. 1223 oraz na działce nr ew. 1287, położonej przy ulicy Kolejowej w miejscowości Ćmielów” ”Budowa wylotu kanalizacyjnego betonowego śr. 200mm z ubezpieczeniem dna skarp płytami ażurowymi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 756 – stanowiącej teren zamknięty kolejowy”