ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych w okresie styczeń- czerwiec w roku szkolnym 2022/2023 oraz w okresie wrzesień – grudzień w roku szkolnym 2023/2024 na trasie Przeuszyn- Brzóstowa, gmina Ćmielów”