Uchwała nr 144/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ćmielów na 2023 rok