ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: "Termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie"