Stawka z ha fiz. lasu na 2023 rok: 323,18x0,22 = 71,0996 zł

(Komunikat GUS z dnia 19 października 2022 r. M.P. z 2022 r. poz. 996)