OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 10 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia  PEdn63