Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 3/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów na rok szkolny 2023/2024