Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 4/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy prawo ochrony środowiska i regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Ćmielów