Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 5/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego do naboru na stanowisko urzędnicze: inspektora ds. księgowości w Referacie Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie