Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ruda Kościelna badanie wykonane w punkcie zgodności - Podgórze 55 - szkoła