Interpelacja Nr 2/2023 w sprawie wycięcie drzewa na działce nr 1012 obręb Brzóstowa.