Interpelacja Nr 3/2023 w sprawie podjęcia działań w celu likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zacisznej w Ćmielowie