Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 8/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie realizacji postanowień Gminnego Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Ćmielów, dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi