Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 9/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.