Odpowiedź na Interpelacje Nr 2/2023 w sprawie  wycięcie drzewa na działce nr 1012 obręb Brzóstowa.