ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na:  Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2024-2027 oraz Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów