Uchwała nr 31/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy na 2023 rok.