Odpowiedź na Interpelacje Nr 6 2023 w sprawie poprawienia ciągu pieszego od ulicy Mostowej do ulicy Wałowej w Ćmielowie