Odpowiedź na Interpelacje Nr 5/2023 w sprawie przesłania pisma do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o dostosowanie znaku poziomego do znaku pionowego B20 "Stop" na skrzyżowaniu drogi wojewódzkie nr 755 z drogą powiatową nr1528T. w m. Brzóstowa