Interpelacja Nr 7/2023 w sprawie utworzenia stałego obwodu głosowania oraz lokalu wyborczego w miejscowości Piaski Brzóstowskie.