Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 24/2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ćmielów z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku