Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 25/2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.