Interpelacja Nr 8/2023 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Piaskach Brzóstowskich.