Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 marca 2023 r.