ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: opracowanie technicznej dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Remont ciągu pieszo-jezdnego na drodze wewnętrznej usytuowanej na dz. ew. nr 50 w m. Piaski Brzóstowskie, gmina Ćmielów"