Odpowiedź na Interpelacje Nr 9/2023 w sprawie ograniczenia przejazdu samochodów osobowych na odcinku drogi wewnętrzenej nr dz. 748 do skrzyżowania drogi przy sklepie w m. Boria.