Interpelacja Nr 10/2023 w sprawie linii telefonicznej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1637T na odcinku od mostu w miejscowości Boria w kierunku miejscowości Podgórze.