Odpowiedź na Interpelacje Nr 12/2023 w sprawie przekazania starej kostki brukowej pozyskanej z robiórki w parku i rynku miejskim.