Zapytanie Nr 4/2023 w sprawie interpretacji prawnej zapisu § 3 uchwały nr XLVIII/304/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.