ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną w m. Piaski Brzóstowskie dla realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piaski Brzóstowskie, gmina Ćmielów na dz. ewid. nr 11/1, 11/2, 11/3, obręb Brzóstowa”