Decyzja Starosty Ostrowieckiego RŚG.I.6827.7.1.2022 z dnia 23.05.2023 r.