Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ćmielów badanie wykonane w punktach zgodności: ujęcie wody Ćmielów - budynek stacji uzdatniania, Brzóstowa 204 - posesja prywatna.