Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wiktoryn badanie wykonane w punkcie zgodności: Wiktoryn 11 - posesja prywatna.