Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXIX/452/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie