Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXIX/457/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/425/2023 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2023- 2036.