OGŁOSZENIE Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie likwidacji Sołectwa Czarna Glina.