Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 czerwca 2023 r.