Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 czerwca 2023 r.