Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielów - ZAMEK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.