Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie likwidacji sołectwa Czarna Glina