Dnia 31 Lipca 2023 roku / poniedziałek / o godzinie  9.00  w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.       Rozpatrzenie zasadności skargi (ponowne):

1)      z dn. 06.06.2023r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.06.2023 r. ) w sprawie uruchomienia strzelnicy na stadionie leśnym

a/ zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analiza skargi,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi.

 

 

3.       Rozpatrzenie zasadności skargi:

 

1) na Burmistrza Ćmielowa z dn. 19.06.2023r. ( data wpływu do tut. Urzędu 19.06.2023r.) w sprawie braku nadzoru nad podległymi jej pracownikami

 

a/ zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analiza skargi,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi.

 

 

4.       Rozpatrzenie zasadności skargi:

 

1) na Burmistrza Ćmielowa z dn. 26.06.2023r. ( data wpływu do tut. Urzędu 26.06.2023 r.) w sprawie demontażu tablicy przy przebudowie skrzyżowania ulicy Kolejowej i Łąkowej

 

a/ zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analiza skargi,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi.

 

5.       Rozpatrzenie zasadności skargi:

 

1) na Burmistrza Ćmielowa z dn. 10.07.2023r. ( data wpływu do tut. Urzędu 10.07.2023 r.) w sprawie złamania regulaminu boiska

 

a/ zapoznanie się ze skargą,

b/ przeprowadzenie badania  i analiza skargi,

c/ przygotowanie stanowiska komisji z badania skargi.

 

6.       Zamknięcie posiedzenia Komisji.