ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Ćmielów"