ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Budowa placu zabaw w m. Wiktoryn, gmina Ćmielów