Oświadczenie Majątkowe - Izabela Maria Praga - ustępująca Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie