Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa  Oś.6220.5.2022 z dnia 12.09.2023 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (wapieni) Ruda Kościelna”.