OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko