Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXXIV/502/2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dn. 10.07.2023r. ( data wpływu do tut. Urzędu 10.07.2023 r. ) na Burmistrza Ćmielowa w sprawie w sprawie złamania regulaminu boiska