OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 19 września 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie strefy rekreacji i wypoczynku, na części nieruchomości poł. w miejscowości Wojnowice, gmina Ćmielów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46.